ΑΡΧΙΚΗ   Η ΕΤΑΙΡΙΑ   ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   ΕΡΓΑ   ΝΕΑ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ       Russian FrenchGermanItalian

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί πρωταρχικό μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για τον περιορισμό της εκροής συναλλάγματος από την εθνική οικονομία προς εξασφάλιση της απαιτούμενης ποσότητας ρυπογόνων ορυκτών καυσίμων και κύρια του πετρελαίου. Η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας είναι πολύ εμφανής στα ελληνικά κτίρια του οικιακού και τριτογενούς τομέα, όπου η χρήση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συσκευών καλύπτει ένα ποσοστό 30% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4% από τα μέσα της δεκαετίας του '70.

Οφέλη από την Εφαρμογή Μέτρων

Η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας (Ε.Α.), σε κτίρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μπορεί να αποδώσει οφέλη στα τρία παρακάτω διακριτά επίπεδα:

 • Οικονομικά οφέλη, τα οποία συμβάλλουν στη μείωση των λειτουργικών εξόδων ή στην αύξηση των κερδών της επιχείρησης. Αυτά πρέπει να αξιολογηθούν με βάση το κόστος της εφαρμογής των μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας.
 • Λειτουργικά οφέλη, τα οποία βοηθούν τη διαχείριση μιας βιομηχανικής μονάδας ή ενός κτιρίου να βελτιώσει τα επίπεδα άνεσης, ασφάλειας και αποδοτικότητας των εργαζομένων της (ή των ενοίκων του κτιρίου) ή, διαφορετικά, να βελτιώσει τη γενικότερη λειτουργία της.
 • Περιβαλλοντικά οφέλη, αυτά αφορούν κυρίως τη μείωση των εκπομπών του CO2 ή/και άλλων ρύπων (αέρια θερμοκηπίου), τη μείωση των ενεργειακών αναγκών σε εθνικό επίπεδο και τη διατήρηση των φυσικών πόρων.
 • Η ΑΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ είναι σε θέση να εκτελέσει δυο ειδών ενεργειακές επιθεωρήσεις:

 • Την συνοπτική όπου αποτιμάται η ενεργειακή κατανάλωση και
 • Την εκτενή όπου απαιτείται λεπτομερής καταγραφή και ανάλυση των στοιχείων της επιθεωρούμενης μονάδας.
 • Κατόπιν αυτών είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε τους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατό να περιοριστεί η ενεργειακή σπατάλη επιτυγχάνοντας τα οφέλη που αναφέρονται πιο πάνω.

   
  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
  ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Ν.4178/2013
  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ'ΌΙΚΟΝ
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
  ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
  ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
  ΨΥΞΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
  ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

    ΑΜ Κατασκευαστική   Μιαούλη 42, Θεσσαλονίκη   Κινητό : 6972 206166, 6974 069929   e-mail : info@amkat.gr
    
  © 2005-2017 AM Κατασκευαστική. All rights reserved.Powered by